31.03.2017.

Spremembe pogojev na trgu distribucije TV programov in stroški programskih pravic so se v Sloveniji v letu 2017 povečali do te mere, da se odražajo tudi v prilagoditvah cen za končnega potrošnika kar je za rezultat dalo podražitev storitev pri vseh operaterjih v Sloveniji. 

Kot je bilo javno že objavljeno je v letu 2017 televizijska hiša Pro Plus d.o.o., v okvir katere spadata tudi programa POP TV in KANAL A, prenehala s prizemnim oddajanjem TV signala. Programi so posledično postali plačljivi, vključeni pa morajo biti že v začetno programsko shemo.

Obveščamo vas, da Elta telekomunikacije d.o.o zaradi spremenjenih pogojev dobave TV programov s 1.5.2017 spreminja cene paketov storitev, ki vključujejo storitev televizije. Cene navedenih paketov se bodo povišale za 2,50 EUR mesečno. 

Cena individualne storitve digitalne kabelske televizije se s 1.05.2017 spremeni za 2,00EUR tako, da bo cena ZAČETNEGA DTV paketa 19,30EUR mesečno, cena OSNOVNEGA paketa DTV se spremeni na 20,80EUR. 

Hkrati naročnike obveščamo, da so v vse pakete storitev, ki vsebujejo storitev televizije in v OSNOVNI DTV  v ponudbo dodatno vključeni programi POP TV HD, Kanal A HD, POP BRIO HD, POP OTO HD in POP KINO HD.

Naročnikom samostojne storitve DTV ZAČETNI so v programsko shemo dodani programi POP OTO, POP TV HD in Kanal A HD. 

POMEMBNO!

V primeru, da z dnem pričetka veljave novega cenika v programski shemi še ne bo programov SPORT KLUB, ki nam jih UNITED MEDIA NETWORK protipravno odreka,  ne glede na zgoraj napisano nova cena NE BO stopila v veljavo (sprememba cene je pogojena tudi z vrnitvijo programov Sport Klub).  

Naročnik z vezavo pogodbenega razmerja na podlagi določila 2. odst. 129. čl. ZEKom-1 lahko v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka in brez sankcije odstopi od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov, vrednost vsote vseh ugodnosti, ki so jih bili deležni ob vezavi, pa je potrebno vrniti.

Elta d.o.o.

Postani naročnik


Naroči

Tehnična pomoč

Izola 051/648-388
Kras 031/891-039

Kontakt info

Izola

Prešernova cesta 4a
Tel/fax: 05/66-34-370
Servis: 041/661-412 Internet
tehnična pomoč: 051/648-388
e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (internet)

Kras

Partizanska cesta 41
Tel/fax: 05/73-11-490
Servis: 031/891-039 Internet
tehnična pomoč: 031/891-039
e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (internet)

Go to top