Uporabniška navodila

nastavitve

Pomoč pri aktivaciji

  1. Povežite kabelski vhod sprejemnika z antenskim priključkom kabelskega omeržja
  2. SCART priključek sprejemnika povežite s TV napravo
  3. Priklopite sprejemnik v električno napajanje ter prižgite sprejemnik.
Kodirno kartico vstavite v CI režo na zadni strani sprejemnika tako, da čip na kartici obrnete naprej ter navzdol (kot je prikazano na sprejemniku).
Navodila za sprejemnik CV 5000
  • na daljinskem upravljalniku sprejemnika pritisnete tipko MENU in izberete opcijo KANAL UREJEVALNIK ter izbrišite kanale;
  • nato se pomaknite v KANAL SORTIRAJ, izberite opcijo SLEPO ISKANJE (začetna frek: 306.0, končna frek: 554.0) in pritisnete IŠČI ter počakajte, da sprejemnik poišče kanale

sortiranje vrstnega reda programov glede na vaše zahteve
1. na daljinskem upravljalniku s pritiskom na tipko MENU se odprejo NASTAVITVE
2. s smernimi tipkami izberite opcijo KANAL UREJEVALNIK in pritisnite tipko OK
3. v kolikor sprejemnik želi vnos PIN kode, le to vpišite, privzeta je »0000«
4. odpre se vam menu UREJEVALNIK KANALOV
5. s smernimi tipkami se pomaknete na LISTA TV KANALOV in pritisnite tipko OK
6. odpre se vam lista tv kanalov
7. s smernimi tipkami ↕ se pomikate po seznamu, s tipko OK pa potrdite kanale, ki jih želite premakniti
8. ko kanal označite s kljukico se vam pod seznamom pojavi tipke za usmerjanje urejanja
9. ko z urejanje zaključite, pritisnete tipko EXIT ter z izbiro tipke DA potrdite vaše urejanje programov

POWER – preklopite vaš digitalni sprejemnik iz stanja pripravljenosti
HOME – opcijska funkcija
MUTE – omogočite ali onemogočite zvok številčne tipke (0 – 9) – izberite kanal ali vnesite programskih parametrov
FAV – nastavite digitalni sprejemnik na način seznama priljubljenih kanalov, prikaz dejanskega seznama priljubljenih kanalov
MENU – prikaz glavnega menija na zaslonu, ali pa se vrnete v prejšnji meni ali status
INFO – prikaz opisa trenutnega programa
EPG – elektronski programski vodnik po programih
EXIT – prekličete izbiro in se vrnete v način gledanja
↕ – prilagodite glasnost ali premakniti kazalko v levo ali desno v meniju
↔ – prilagodite glasnost ali premakniti kazalko v levo ali desno v meniju
TEXT – vklop ali izklop in menuja teletekst
SUB-T – izbira ali izklop podnapisov

kontakt

Vas zanima še kaj?
Obrnite se na nas.

pomembno obvestilo

Spoštovani naročniki,

sporočamo vam, da smo vklopili programe Sport Kluba.

Programi so na koncu seznama, če jih ne vidite ponovno nastavite televizijo.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na info@elta.si